BrandweerRHNATBlogo-rood.png

Nieuwe vrijwilligers

Ongeveer 80 procent van alle brandweerlieden zijn vrijwilligers: dat zijn zo’n 22.000 vrijwilligers tegenover 4500 beroepsbrandweerlieden. Alleen in twintig grote stadsharten werken beroeps brandweerlieden. Binnen onze regio zijn dat Utrecht & Amersfoort.

Ook Brandweer Rhenen-Achterberg draait volledig op gedreven vrijwilligers die er naast hun dagelijkse baan dus een parttime-job naast hebben.

Binnen de (vrijwillige) brandweer komt het naast 24/7 paraat staan en (nood)hulpverlening bieden ook aan op groepsbinding en teamspirit. Lijkt jou dit iets? Lees dan vooral verder over wat het werken als part-time brandweerman of brandweervrouw inhoudt.

 

Voor wie is de leergang bestemd?

De leergang Manschap A staat open voor nieuw instromende aspirant-brandweerlieden, die zijn geselecteerd bij een brandweerkorps. Dit is de start van je brandweercarrière. Je bent minimaal 18 jaar, hebt minimaal een diploma VMBO niveau, een goede conditie, kunt een VOG (verklaring omtrent gedrag) overleggen en je hebt de medische en psychologische keuring met goed gevolg doorlopen. Je bent stressbestendig, nauwkeurig en kunt goed met anderen samenwerken. Brandweerwerk is immers teamwerk. De leden van een brandweerploeg moeten tijdens een hulpverleningsactie onvoorwaardelijk op elkaar kunnen vertrouwen.

Eisen:

Om bij de brandweer te mogen dien je aan een aantal eisen te voldoen:

  • Je bent minimaal 18 jaar;
  • Je hebt een goede lichamelijke conditie;
  • Je hebt een opleiding gevolg op tenminste VMBO niveau 1;
  • Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen;
  • Je woont en/of werkt binnen 1,5 kilometer van de kazerne.

Hoe is de leergang opgebouwd?

Tijdens de leergang maak je kennis met alle beginselen van de basisbrandweerzorg, die vier incidenttypen kent: brandbestrijding, technische hulpverlening, incident bestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallenbestrijding. Via theorie- en praktijklessen leer je hoe je in teamverband een klus op professionele en verantwoorde wijze kunt klaren. Bijvoorbeeld: hoe gaat een uitruk in zijn werk? Wie bepaalt wat er moet gebeuren en op welke manier? Je oefent met de materialen en gereedschappen op de tankautospuit (de brandweerauto) bij uiteenlopende incidenten. Ook leer je hoe je ruimten vol rook systematisch doorzoekt naar mogelijke slachtoffers en hoe beknelde personen kunnen worden bevrijd. Tot slot komt aan bod wat je taken zijn bij ongevallen met gevaarlijke stoffen en te water geraakte personen.

Persoonlijke belasting

Voordat je als brandweerman/-vrouw aan de slag kunt gaan dien je de opleiding manschap A te volgen. Dit kan een tweejarige opleiding (één avond in de week) zijn, of een éénjarige opleiding (één dag per week). Voor de opleiding dien je daarnaast diverse (praktijk)opdrachten op de kazerne uit te voeren en vinden meermaals per jaar praktijkdagen plaats om realistisch te oefenen. Daarnaast oefenen wij als post iedere donderdagavond (van 20:00 tot 21:30).

Vooral in de eerste jaren is het dus behoorlijke belasting per week, omdat je allerlei opleidingen volgt en ook met de post zelf mee-oefent.

Leren op de werkplek

Verspreid over de leergang worden er leerwerkplekopdrachten uitgevoerd op de eigen werkplek. Dit doe je onder begeleiding van je eigen leerwerkplekbegeleider. Dit is iemand van het korps waar je bent aangenomen. Je leerwerkplekbegeleider geeft feedback op deze opdrachten. Deze feedback is input voor de toelatingsgesprekken met de begeleider van het opleidingsinstituut en zijn onderdeel van de proeve van bekwaamheid.

Vergoeding

Hoewel de naam doet vermoeden dat jouw inzet voor de brandweer vrijwillig is, staat er toch een vergoeding tegenover.

Alle brandweermensen krijgen een jaarvergoeding op basis van functie (manschap A, manschap B of bijvoorbeeld Bevelvoerder). Daarnaast ontvang je een uurvergoeding voor uitrukken, oefeningen & de opleiding.

Het is veelal niet voldoende om ‘van rond te komen’, maar wordt gezien als beloning voor je inzet voor de maatschappij.

Hoe word je begeleid?

Je eerste contactpersoon tijdens de leergang is een cursusleider, die verantwoordelijk is voor de inhoud en de kwaliteit van het lesprogramma. De cursusleider is je vaste aanspreekpunt en kan je helpen met problemen die je tijdens de lessen ondervindt. Daarnaast heb je contact met een vaste trajectbegeleider, die de voortgang van het leerproces in het oog houdt. Hij is de schakel tussen jou en het opleidingsinstituut. De leerwerkplekbegeleider is een persoonlijke coach, die je inwerkt in het korps en je begeleidt bij je leeropdrachten op de werkplek. Het korps waar je je hebt aangemeld zorgt dat er een leerwerkplekbegeleider voor je beschikbaar is.

Wat verwachten wij van je?

De leergang is pittig en vraagt behoorlijk wat tijd. Reken op wekelijks één cursusavond van drie uur, gedurende twee jaar. Daarnaast verwachten we van je dat je een aantal volle dagen beschikbaar bent voor praktijklessen en examens. Uiteraard woon je ook de wekelijkse oefenavond van je korps bij. Na de twee jaar durende leergang, heb je ongeveer 190 uur onderwijs achter de rug en 60 uur praktijk op de leerwerkplek bij je post. Voeg daar nog ongeveer 90 uur aan zelfstudie bij en 30 uur voor toetsing en examens en de 370 leergangsuren voor de leergang tot Manschap A zijn gevuld.
Een flinke studielast, maar niet zonder reden. Brandweerwerk is specialistisch werk, dat veel kennis, inzicht en vaardigheid vraagt. De samenleving verwacht dat brandweerlieden de aan hen opgedragen taken kundig, professioneel en veilig uitvoeren. Tegelijk wordt de samenleving steeds complexer, veranderen de risico’s continu en worden incidenten ingewikkelder. Van de kennis en kunde van brandweerlieden als veelzijdige hulpverleners hangt dus heel wat af. We verwachten dan ook van je dat je als enthousiast aankomend hulpverlener alle aangeboden programmaonderdelen van de leergang actief volgt. Ook zorg je ervoor dat je vóór de cursusavonden en praktijkdagen de benodigde lesstof via zelfstudie tot je hebt genomen.

Wat bieden wij jou?

Wat wij bieden is een professionele leergang, die is samengesteld door ervaren vakmensen uit de brandweerpraktijk en het onderwijs. Een leergang die je op een aantrekkelijke en interactieve manier klaarstoomt voor je toekomstige taken. We zorgen voor ervaren en deskundige instructeurs en docenten en voor een goede begeleiding van de cursisten gedurende het leergangstraject.

Geïnteresseerd of vragen?

Geïnteresseerd geraakt of toch nog vragen neem dan contact op met de postcommandant.