BrandweerRHNATBlogo-rood.png

Ons korps

Het alarmnummer 1-1-2 is er voor spoedeisende hulp, (Geen spoed, wel brandweer? Bel 0900-0904) dus wanneer er een direct gevaar is. De Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht (GMU) waar de 1-1-2 telefoontjes van brandweer, politie & ambulance voor de provincie Utrecht worden beantwoord, verwerkt dagelijks honderden oproepen. De brandweer wordt ingeschakeld bij brand, een incident met gevaarlijke stoffen en bij een verkeers- of waterongeval.

Zodra binnen ons verzorgingsgebied brandweerhulp noodzakelijk is, gaat onze zogeheten ‘pager’ (ook wel: ‘pieper’) af. Hierop lezen wij de prioriteit van de melding, het soort incident, de straatnaam en het gealarmeerde voertuig.

Wij verlaten direct ons werk, laten het avondeten staan, of komen midden in de nacht uit bed om ons zo spoedig mogelijk naar de kazerne te begeven. Hier trekken wij onze brandweer- en/of bluskleding aan en begeven ons al dan niet met zwaailicht en sirene naar de locatie van het incident.

Brandweer Rhenen-Achterberg staat 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar voor uw veiligheid.

Onze Geschiedenis

Brandbestrijding in de Grebbestad

In Rhenen bestond vroeger geen echte georganiseerde brandweer. Branden werden geblust door de inwoners; zij waren verplicht een ‘brandemmer’ in huis te hebben. Deze werden gevuld en men ging in een rij staan om de emmers water door te geven, om het vervolgens over de brand te gooien. Daar kwam verandering in toen in 1897 de bliksem in de Cuneratoren sloeg, met een uitslaande brand tot gevolg. De gemeenteraad besloot om een plichtsbrandweer in te stellen en brandweermateriaal aan te schaffen.

Zo is te lezen in een reglement uit 1899: “(…) dat iedere mannelijke inwoner van 18 tot 60 jaren tot de dienst bij de brandspuiten en brandwacht verplicht”. Deze ‘dienstplicht’ duurde vijf jaar. Enkele jaren later, in 1922, had de brandweer diverse innovaties doorgemaakt en werden in ‘De Stad’, Elst en Achterberg brandblusmiddelen opgeslagen, waaronder standpijpen, motorspuiten en een aanjager. Om de brandbestrijding beter te organiseren werd in 1924 werd de Vereniging Vrijwillige Brandweer Rhenen opgericht. Leden, actieve brandweermensen werden ingedeeld in secties met ieder hun eigen ‘verzorgingsgebied’. Niet veel later, in 1927, volgde de Vrijwillige Brandweren van Elst en Achterberg.

De brandweerkazernes

De brandweerkazerne in de voormalige MULO-school aan de Koningsstraat werd in 1940 in zijn geheel verwoest, waarna in 1942 een nieuwe kazerne werd gerealiseerd in het kader van de wederopbouw. Dit betrof de brandweerkazerne aan het Rondeel.

In 1984, toen de VBR 60 jaar was geworden, werd de nieuwe brandweercentrale op de punt van de Nieuwe Veenendaalseweg / Achterbergsestraatweg / Herenstraat in gebruik genomen waar momenteel Jan Scheffer Vastgoed te vinden is.

Uiteindelijk werd ook dit pand, na 11 jaar, te klein voor de Rhenense spuitgasten. Bovendien moest het gebouw plaatsmaken voor een rotonde. Een nieuwe kazerne werd gerealiseerd en in 1996 in gebruik genomen onder aan de Achterbergsestraatweg: de huidige kazerne van post Rhenen-Achterberg.

Brandweer Elst & Achterberg

In 1922 werd het brandweermaterieel verspreid over ‘De Stad’, Elst & Achterberg om snel te kunnen handelen bij brand. Later zijn hier ook de brandweerkazernes gerealiseerd. In 2010 is de brandweer echter geregionaliseerd. Hiermee waren de brandweertaken geen verantwoordelijkheid meer voor iedere gemeente, maar van de ‘Veiligheidsregio Utrecht’, waar ruim 70 brandweerkorpsen in de provincie Utrecht onder vallen.

Mede door innovaties op het gebied van materiaal & voertuigen en mede door efficiënter om te gaan met het geld, werden in 2014 de korpsen Rhenen en Achterberg samengevoegd. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke opkomsttijden is het korps in Elst wel behouden gebleven. Zo kent de gemeente Rhenen twee brandweerposten: Rhenen-Achterberg & Elst.

Repressie

Het meest zichtbare deel van ons werk is de repressie: het bestrijden van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. Wij voeren o.a. de volgende taken uit:

  • redden van mens en dier bij brand
  • hulp verlenen bij een verkeersongeluk
  • redden van mens of dier te water
  • meten en opruimen van gevaarlijke stoffen
  • hulp bij storm- en waterschade
  • opsporen van gaslekkages
  • bevrijden van dieren in nood
  • takelen en helpen van mensen op hoogte of grote diepte

Om al deze verschillende situaties het hoofd te kunnen bieden, hebben we speciale teams voor duiken, hoogteredding en gevaarlijke stoffen.

Proactie & Preventie

We proberen ook risicovolle situaties te voorkomen. Dat doen we door te adviseren in de prilste planningsfases van grote projecten, zoals een nieuwe woonwijk of de aanleg van een weg. Wat is bijvoorbeeld een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? En hoe zorgen we ervoor dat de hulpdiensten overal snel ter plaatse kunnen zijn? We noemen dit proactie.

Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Er zijn in Nederland allerlei bouwvoorschriften waarop de brandweer controleert. Ook adviseren we aan de gemeente of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden afgegeven. Denk aan regels over het gebruik van brandveilig materiaal, rookmelders, blusmiddelen en nooduitgangen. Een andere belangrijkste taak is het geven van voorlichting over brandveiligheid aan inwoners van onze regio. Een gemiddelde huiskamer staat binnen 3 minuten volledig in brand. Het is daarom van groot belang dat mensen in staat zijn zichzelf en hun omgeving in veiligheid te brengen in die cruciale minuten tot de brandweer aankomt. Wij zetten actief in op bewustwording omtrent (brand)veilig leven

Preparatie & Nazorg

Onze brandweermensen moeten goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom hebben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma’s, maken we plannen en procedures die ons helpen bij het bestrijden van incidenten, en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons materiaal in orde zijn. Deze voorbereidingswerkzaamheden noemen we preparatie. Met nazorg bedoelen we wat we doen na afloop van een incident. We evalueren, zodat we een volgende keer nog beter ons werk kunnen doen. Tijdens een inzet zien brandweermensen soms afschuwelijke dingen. Daarom kunnen ze rekenen op psychologische hulp om deze ervaringen te verwerken. We doen dat onder andere door eigen teams van medewerkers, die op verzoek een luisterend oor bieden aan andere collega’s. Nazorg voor slachtoffers door brand wordt verzorgd door de Stichting Salvage.